De toepassingen van goud in combinatie met zilver

De vele toepassingen van goud

Goud is een van de kostbaarste edelmetalen op aarde. Dit waardevolle materiaal heeft dan ook tal van toepassingsmogelijkheden die ik hier graag eens op een rijtje zet. Denken we maar aan goud als een belangrijk materiaal voor sieraden, juwelen, munten, goudstaven, de tandheelkunde, maar ook de ruimtevaart, de industrie, als beleggingsproduct, en zelfs bij het onderzoek naar bepaalde ziektes zoals kanker.

Goud is een kostbare edelmetaal

Goud is een kostbaar edelmetaal dat je bovendien nog eens negatief gemakkelijk laten omsmelten in elke door de mens gewenste vorm. Al in de oudheid werd goud gebruikt voor bepaalde gebruiksvoorwerpen, maar door zijn zeldzaamheid was het natuurlijk niet voor de hand liggend om het daarvoor te gaan hanteren.

De relatie tussen goud en sieraden en juwelen

Wanneer we het puur cijfermatig gaan bekijken, stellen we vast dat het grootste deel van de goudvoorraad wereldwijd een door de eeuwen heen werd en wordt gebruikt voor de aanmaak van sieraden en juwelen. De reden hiervoor is even eenvoudig als voor de hand liggend: door zijn gemakkelijke smeltfactor, zijn duurzaamheid en zijn natuurlijke, zachte uitstraling is goud een prachtig materiaal voor de edelsmid om er sieraden en juwelen mee te maken. Gouden ringen, gouden halsbanden, gouden halskettingen, gouden diademen, gouden tiara’s: de toepassingsmogelijkheden van goud als grondstof voor sieraden en juwelen zijn legio. Vaak wordt goud erbij gebruikt in combinatie met briljanten, diamanten, saffier een en andere edelstenen en kostbare materialen.

De natuurlijke glans van goud

De glans van goud is van duurzame aard, en de kleur kan je alleen maar als goudkleurig omschrijven. Bovendien kan je goud met andere al dan niet edelmetalen goed combineren, en zo kan je komen tot andere kleuren zoals bijvoorbeeld met goud en rood goud.
Goud gebruiken voor sieraden en juwelen werd al gedaan rond 2500 v.Chr. in Egypte.

Je kan met goud ook vergulden

Goud is te drukken erg kostbaar edelmetaal, maar je hoeft uiteraard geen volledige sieraden in goud te gaan maken. Goud is namelijk ook een erg dankbaar edelmetaal om sieraden en juwelen, en natuurlijk ook andere voorwerpen, mede gaan vergulden. Omdat goud zeer vlot plat te walsen is, heb je hier voor slechts een relatief kleine hoeveelheid goud nodig.

Goud en gouden munten

De hierboven al aangehaalde sterke natuurlijke eigenschappen van goud maken het erg dankbaar materiaal om er goudmunten mee te maken. Vroeger was dit een fel begeerd betaalmiddel, maar de meeste landen hebben intussen de zogenaamde gouden standaard losgelaten. Voeg daar nog de toenemende schaarste van goud aan toe, en dit maakt dat de meeste landen zijn overgegaan naar andere metalen dan goud om munten te slaan.
In de praktijk is het zo dat gouden munten nu vooral bestaan in de vorm van beleggingsmunten. Veel van de oude gouden munten van weleer die werden gebruikt als betaalmiddel zijn intussen ook een gegeerd object voor verzamelaars en beleggers geworden. Dat ligt voor de hand aangezien de nominale waarde van een oude gouden munt veel hoger ligt dan de specifieke waarde van het gebruikte goud.

Goud als beleggingsproduct

Zoals in deze rubriek al eerder en uitvoerig aangehaald is goud steeds meer gegeerd als een beleggingsproduct. Dit kan op de klassieke methode namelijk door in te spelen op de stijgende goudprijs en zo na verloop van tijd bij de verkoop van de gouden munten andere vormen van fysiek goud zoals gouden staven, gouden baren, gouden juwelen en sieraden, tandgoud en ander sloopgoud een mooie winst te creëren.
Beleggen in goud dan weer om vermogen te beschermen omdat ze vertrouwen hebben in de waarde van het edelmetaal en zo proberen de negatieve spiraal van een slabakkende economie op te vangen.
Voor wie wil investeren in goud, bestaan er trouwens specifieke gouden belegging is een waarvan mag verondersteld worden dat ze na verloop van tijd zeker in waarde zullen stijgen.

Goud en tandheelkunde

Een van de specifieke, en misschien wat minder voor de hand liggende toepassingen van goud is de relatie met de tandarts. Vroeger kwam het vaker voor dat weliswaar begoede mensen volledige tanden in goud te plaatsen, maar dit is nu uiteraard veel minder het geval. Toch wat goud nog vaak gebruikt in de tandheelkunde. Zo is het een gegeerd materiaal om te verwerken in bruggen en kronen, al zijn er tegenwoordig zeker interessante en beter betaalbare alternatieven in de vorm van allerlei kunststoffen voorhanden.
Een van de sterke punten blijft dan ook dat er goud, en zeker ook voor deze toepassing, erg sterk en ook slijtvast is. Nogal het een belangrijk item iets dat zo makkelijk verslijt als de menselijke tanden. Goud is verder ook niet onderhevig aan corrosie.

Goud en de industrie

Deze laatste eigenschap zorgt er ook voor dat goud tevens een goede geleider is voor warmte en eveneens tegen koude en hoge temperatuurschommelingen kan. Ook geleidt het elektriciteit. De toepassingsmogelijkheden in de industrie van goud zijn dan ook legio. Overal waar elektrische componenten aan te pas komt is goud nog steeds erg bruikbaar, en je vindt in elk wegje mobiele telefoon een andere elektrische apparaten dan ook vaak weliswaar erg minieme hoeveelheden goud. Nadeel blijft natuurlijk de enorme kostprijs van goud, maar je hebt er gelukkig relatief weinig van nodig voor de industriële toepassing.

Goud en de ruimtevaart

Goud is letterlijk uit de ruimte afkomstig omdat het hier door inslag van meteorieten letterlijk werd meegebracht bij de vorming van de aarde. Anderzijds wordt goud nu ook gebruikt als edelmetaal in de ruimtevaart, en dit het omdat erg goed de ultraviolette straling reflecteert. Zo zal je op de hitteschilden bij satellieten en raketten vaak goud terugvinden, net zoals op de zonnevizier van ruimtepakken van de astronauten.

Goud en wetenschappelijk onderzoek naar ziektes

Goud wordt ook steeds meer door wetenschappers op het vlak van gezondheid gebruikt. Zo worden onder meer ingezet in het onderzoek naar ziektes zoals kanker en andere aandoeningen. Kanker kan namelijk bestreden worden door goudcelletjes te koppelen aan bepaalde andere cellen waarmede tumorcellen kunnen vernietigd worden.

© Stefaan Van Laere/Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan Van Laere, tevens uitgever bij de nieuwe Gentse uitgeverij Partizaan. Deze uitgeverij publiceert zowel werk van de auteur-uitgever als fictie en non-fictie van andere auteurs uit binnen- en buitenland.
Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.

Wat is de relatie tussen zilver & goud, en maan & zon

Al in de oudheid waren mensen onder de indruk van de duurzaamheid van goud, de glans van zilver en de relatie die er was tussen beide edelmetalen en het universum. Goud en zilver zijn dan ook van oudsher dé symbolen bij uitstek voor onsterfelijkheid. Het past om vandaag, op de dag dat wij hier een gedeeltelijke verduistering meemaken, even te kijken naar wat de relatie kan zijn tussen goud, zilver, de maan

De zonnegod uit Egypte

Goud werd vroeger automatisch geassocieerd met de zon, de grote krachtbron bij uitstek ons heelal en door onder meer de Egyptenaren zo aanbeden. De farao’s beschouwden zichzelf minder als de vertegenwoordiger van de zonnegod op aarde, en er ontstond een volledige cultus rond het aanbidden van de zon en in tweede instantie ook nog de maan.
Zilver zagen ze bijvoorbeeld als een echt symbool van de maan die het licht van de zon zo goed kon weerkaatsen en daarom van groot belang was. Zilver en goud werden dan ook in het oude Egypte vaak samen gebruikt om er edelstenen en kunstwerken mee te maken en er werden kosten noch moeite gespaard om er kunstige dodenmaskers mee te smeden die de farao’s mee in een graf namen. Slechts weinig van deze gouden maskers zijn helaas bewaard gebleven, want grafrovers gingen er hardnekkig naar op zoek.

De alchimisten waren ervan overtuigd dat ze zelf goud konden maken

In de middeleeuwen waren de alchimisten ervan overtuigd dat ze zelf edelmetalen konden maken en ze deden dan ook verwoede pogingen, voor zover we weten echter zonder tastbaar resultaat. Ze legden dezelfde astrologische verbanden tussen goud en zilver en de planeten als de Egyptenaren. Ze meenden dat de hemellichamen de controle over de metalen uitoefenden, en bijgevolg dachten de alchimisten dat ze posities van de zon en maan ook het succes van hun werk konden bespoedigen.
Tal van vorsten en machtige heersers hebben heel wat geïnvesteerd in alchimisten, maar de resultaten bleven achter achterwege.

De zoektocht naar de Steen der Wijzen

De alchemisten uit de middeleeuwen deden verregaande experimenten om onedele metalen zoals lood, koper en zink in goud en zilver te veranderen. Ze zochten naar methodes en experimenten om deze onedele metalen een nieuw leven te geven. Meerdere alchimisten werden uiteindelijk om het leven gebracht toen bleek dat ze niet in een doel zouden slagen.
De zoektocht naar de ‘Steen der Wijzen’ is uiteindelijk op een sisser afgelopen. Toch was de speurtocht niet helemaal nutteloos te noemen. Tijdens deze experimenten verwierven de wetenschappers namelijk ook heel wat kennis van scheikunde en fysica, en deze kennis kwam later goed van pas bij de ontwikkeling van deze nog jonge wetenschap.

Gouden borden uit het Verre Oosten

In het Verre Oosten zoals China en Japan hadden goud en zilver een bijzondere waarde voor zowel de vorsten als de gewone bevolking, al waren deze edelmetalen de man in de straat zo goed als onbetaalbaar en onbereikbaar. Dokters dachten er dat zelfs goud en zilver een brede waaier aan ziektes konden genezen. Vorsten en rijke mensen aten er dan ook bij voorkeur van gouden en zilveren borden en met gouden en zilveren bestek. Ook werd geëxperimenteerd met het gebruiken van kleine hoeveelheden goud en zilver in geneesmiddelen.

Pyriet

Pyriet, het zogenaamde ‘fools gold’, bracht in de loop van de geschiedenis heel wat geesten in verwarring, ook mensen die nochtans over voldoende intelligentie beschikken. Het gaat om een glanzend, meestal geel metaal dat vaak met goud verward wordt. Soms heeft het ook een zilverachtige glans en wordt het met zilver verward. Pyriet komt van nature vaker voor dan goud en is ook gemakkelijker te vinden. De verwarring is dan ook begrijpelijk.
In feite gaat het om een mineraal, dat hoofdzakelijk uit ijzer en zwavel bestaat. We vinden het vooral in gesteente zoals kalksteen en schalie. De naam is afgeleid van het Griekse woord ‘pyros’ (vuur). Dit mineraal geeft vonken af wanneer je erop slaat en werd vaak gebruikt om vuur te maken. Tegenwoordig is het vooral belangrijk als bron voor zwavel en bij wijze van imitatie van goud.

De zonne-eclips van dinsdag 20 maart 2015

Het past om vandaag even stil te staan bij de zonsverduistering die vandaag dinsdag 20 maart 2015 rond 10:30 uur plaatsvindt. Voor ons is het een interessant fenomeen, maar in heel wat volkeren ontstond bij vroegere zonsverduisteringen een ware paniek. In bepaalde culturen offerden mensen zelfs naast die – en mensenoffers ook hun kostbaarheden zoals goud en zilver aan de goden om vergeving af te smeken voor hun mogelijke zonden en de zon opnieuw te laten terugkeren.
Vandaag zal het allicht niet zo een vaart meer lopen en kunnen mensen hopelijk toch van een, zij het weliswaar gedeeltelijke, zonsverduistering genieten.

Eclipsbrilletje met een gouden randje…

Een Duitse juwelier heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om zijn edelsmeedkunst in de verte zetten door een exclusief zonnebrilletje gouden randje, zilveren accenten, briljanten en diamanten te ontwerpen. Met dit brilletje zou je perfect de zonsverduistering op een veilige manier te kunnen bekijken. Het is niet bekend voor welke prijs dit eclipsbrilletje verkocht wordt, maar het mag duidelijk zijn dat hier een pittig prijskaartje aanhangt.

De gouden schijf in de lucht

Hoe dan ook blijft het motto: kijk nooit rechtstreeks in de zon bij een zonsverduistering, want dit kan bijzonder schadelijk zijn voor de ogen. Dat wisten de oude Egyptenaren ook al, en zij legden de nodige eerbied aan de dag voor wat zij de ‘gouden schijf in de lucht’ noemden.

© Stefaan Van Laere/Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan, tevens uitgever bij de nieuwe Gentse uitgeverij Partizaan. Deze uitgeverij publiceert zowel werk van de auteur-uitgever als fictie en non-fictie van andere auteurs uit binnen- en buitenland.
Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.

Ook in 2015 kan je bij Goudbank Antwerpen terecht voor de aankoop en verkoop van goud, zilver, juwelen en sieraden

Ook in 2015 kan je bij Goudbank Antwerpen terecht voor de aankoop en verkoop van goud, zilver, juwelen en sieraden

2014 kondigt zich op economisch vlak aan als een relatief positief en zelfs hoopgevend jaar. Wie overweegt om dit jaar over te gaan tot de aankoop of de verkoop van goud, zilver, juwelen en sieraden maakt best eerst zijn huiswerk. Wil je investeren en beleggen in goud, dan is het zaak op het juiste moment aan te kopen en uiteraard weer met winst te kunnen verkopen. Dan is het natuurlijk interessant om beroep te kunnen doen op een vakman, en bij het begin van het jaar hebben we voor u meteen een gouden tip…

In deze woelige tijden is een centje extra nooit weg. Wie weet heb je ergens in een kast of in de kluis wel kostbaarheden liggen in de vorm van goud gaande van goudmunten tot goudbaren en goudstukken, zilver, sieraden en juwelen zoals ringen, haarspelden, polsbanden, halskettingen, oorringen en hangers. Een tip: laat die schatten door een specialist zoals Goudbank Antwerpen. U krijgt er vast meer voor dan u zelf had verwacht!

Goudbank Antwerpen is een huis van vertrouwen

Goudbank Antwerpen is gespecialiseerd in het produceren van gegoten goudstaven onder eigen label. Tevens is dit huis van vertrouwen producent van (gemunteerde) goudstukken en goudstaven onder eigen label.
Goudbank Antwerpen richt zich zowel naar de professionele goudhandelaars als beleggers. De klanten bestaan in hoofdzaak uit goudsmeden, goud inkopers, wisselagenten, goud handelaren, goudexporteurs, goudbeleggers en commerciële banken. Deze specialisten verwerken alle sloopgoud, dental goud, restgoud, bank vijlsel, alluviaal of mijngoud, goudpoeders en alle andere edelmetaal houdend materialen.

Cuppelatiemethode

Analyse van de goudpartijen gebeurt steeds via de bij experts zeker bekende Cupellatiemethode. Cupellatie is een proces om edelmetalen zoals goud en zilver te scheiden van onedele metalen zoals lood, tevens is het een standaardmethode om het goudgehalte van een legering te bepalen. Deze in een internationale norm vastgelegde methode heeft een hoge nauwkeurigheid (ISO 11426).

Verkoop goud en prijzen online

Zowel professionele handelaren als goudbeleggers kunnen via de webshop van Goudbank Antwerpen goudstaven en gouden munten kopen aan de meest competitieve prijzen van de markt. De goudproducten op deze webshop zijn rechtstreeks gerelateerd aan de “Londense beurs” via “Live Gold streaming prices”. (Op de rechterzijde ziet U live goudprijzen in slechts 30 seconden vertraging rechtstreeks uit Beurs London.)

Aankoop goud / prijzen online

Enkel voor handelaars met BTW en / of HR nummer is er een login voorzien. (in het hoofdmenu).
Nadat U met Goudbank Antwerpen contact heeft gemaakt kan U een persoonlijke login bekomen. Via deze login heeft U continu online toegang tot onze aankoopprijzen van sloopgoud, goudstaven en gouden munten.

Gegevens

Gelieve hiervoor Uw zakelijke gegevens door te faxen naar Goudbank Antwerpen :
België 03/ 237 88 24
Buitenland: 0032 3237 8824
Beleggers die goudstaven of gouden munten wensen te verkopen, of andere vragen hebben aangaande beleggingsgoud producten, gelieve te bellen naar:
België: 03 237 88 24
Buitenland: 0032 3237 8824

Kijk zeker eens op: www.goudbank-antwerpen.com

Bekijk hier een interessant filmpje over de aankoop van goud, zilver, juwelen, sieraden en diamanten

Tekst: © auteur Stefaan Van Laere, uitgever uitgeverij Partizaan

Over de auteur

Stefaan Van Laere is auteur-journalist-uitgever sinds 1988. Hij schreef meer dan 80 fictie-en non-fictie boeken voor jeugd en volwassenen voor diverse uitgeverijen in België en Nederland. Zijn in 2014 opgerichte uitgeverij Partizaan, gebaseerd in Gent, publiceert niet alleen eigen werk maar ook een uitgelezen, eigenzinnige selectie fictie-en non-fictie werk van andere auteurs uit binnen- en buitenland. De auteur schrijft regelmatig bijdragen investeren en beleggen in goud, zilver, juwelen en sieraden en andere beleggingsvormen.

Geschiedenisles over zilver

Weet je alles over zilver? Wij zeker niet, maar we kunnen wel een kleine inleiding geven.
Zilver is een van de oudste bekende, en meest waardevolle, edelmetalen die de mens ooit gekend heeft. Zilver fascineert de mensheid van het moment van het begin van de beschaving. Het wordt al van ruim voor het begin van onze jaartelling gebruikt als prestigieus materiaal om te versieren en decoreren, en ook als betaalmiddel.

Oudste zilvervondsteb

De eerste beschavingen die begonnen de bodem af te graven op zoek naar bruikbare materialen vonden er algauw zilverlagen, die niet toevallig vaak dicht bij de oppervlakte aanwezig zijn en maar voor het grijpen liggen. De oudste beschavingen gebruikten zilver niet alleen voor juwelen, maar ook om er religieuze artefacten, bestek, potten en borden van te maken. Snel ontdekten ze de duurzaamheid van dit materiaal dat bovendien gemakkelijk in de gewenste vorm kon gesmolten worden.

Zilvererts argeniet

Zilver werd vroeger meestal bereid uit het zilvererts argentiet. Door smelten en oxideren van het sulfide met behulp van lucht werd het edelmetaal verkre¬gen, meestal gelegeerd met lood of andere metalen. Door omsmelten werd het lood (of andere aanwezige metalen) verwij¬derd en kon het zuivere zilver voor allerlei toepassingen gebruikt worden.
Uit recente opgravingen bleek dat al 4000-3500 voor Christus zilver van lood gescheiden werd op eilanden in de Egeïsche Zee en Anatolië. Zilver kreeg er snel een mythische bijklank. Vaak werd zilver geassocieerd met de maan, de zee en verschillende goden. In de alchemie werd voor zilver het symbool van een halve maan gebruikt en alchemisten noemden het Luna. Van het metaal kwik werd gedacht dat het een soort zilver was. In sommige talen blijkt dat nog uit de naam die kwik heeft zoals quicksilver in het Engels of kwikzilver (‘levend zilver’) in wat ouder Nederlands. Veel later bleek het om twee volstrekt verschillende elementen te gaan.
Zilver was rond 3000 voor Christus onder meer in Egypte en in het gebied langs de rivier de Eufraat al erg populair. Reeds toen was men in staat zilver en lood te scheiden.

Grote waarde

Zilver werd in de klassieke Oudheid algauw een handelsproduct van ongekende waarde dat voor handelaars niet meer weg te cijferen viel.
In de eerste beschavingen was het de ideale manier om te kunnen mee betalen en handel drijven. De Mesopotamiërs bouwden er rond 700 voor Christus hun eerste naar die tijd bijzonder moderne economie rond. Nog veel vroeger, in ieder geval vóór 2000 voor Christus, werden sporadisch al zilveren baren in de handel gebruikt. Het zo nog bijna 1500 jaar duren voor de eerste munten van goud werden gesmeed. Zilver zou tot ruim in de 19de eeuw het meest gebruikte materiaal voor munten blijven.
Van de Egyptenaren over de Grieken tot de Romeinen en doorheen de Middeleeuwen bleef zilver een belangrijk edelmetaal. Later werd veel zilver gewonnen in de Spaanse zilver¬mijnen, in Klein-Azië en Griekenland. In de vroe¬ge Middeleeuwen begon de zilver¬winning in Mid¬den-Europa (o.a. Duitsland, Oostenrijk, Hongarije). Na 1500 werd veel zilver ingevoerd vanuit Midden- en Zuid-Ameri¬ka. De trans¬por¬ten van zilver en goud uit dit gebied waren een aan¬trek-kelijke prooi voor zeerovers (denken we maar aan de legendarische verove¬ring van de zilvervloot door Piet Hein).

Basis van Amerikaans monetair systeem

In 1792 speelde zilver een centrale rol in het gevoelige monetair systeem van de Verenigde Staten. Het Congres baseerde de wisselkoers op de zilveren dollar en de vastgelegde verhouding met goud. Zilver werden er voor de nationale munten gebruikt tot 1965. De doorbraak van de internationalisering van de verschillende markten gaf een belangrijke economische functie aan zilver, namelijk dat van een industrieel vlot te gebruiken ruw materiaal.

Beleggen in zilver

Investeren in zilver kan een lucratieve bezigheid zijn in deze tijden van troebele economische vooruitzichten. Toch vraagt het kennis van zaken, en word je geacht op een bertrouwenswaardige specialist. Er zijn verschillende gevallen bekend van beleggers die zich hebben laten meeslepen. Zo bijvoorbeeld de gebroeders Hunt, die de jaren 1970 dachten rijk te worden met speculatie in zilver.

Voorraard zilver is niet eindeloos

Speculeren in zilver kan interessant zijn, want de hoeveelheid zilver op aarde is beperkt. De wereldreserve zilver bedraagt momenteel circa 575.000 ton en aan de andere kant neemt de vraag verder toe. Interessant dus om te investeren, want producten die schaarser zijn dan de vraag liggen doorgaans goed in de markt.

Zilverinvesteerders Hunt

De Texaanse familie Hunt was begin jaren 1970 ongeveer de rijkste familie van de VS, en dat wil wat zeggen in dit land waar 10% van de bevolking zowat 85% van de rijkdom in handen heeft.
De familie Hunt begreep als geen ander dat aan de vraagkant de zilverprijs door hun ingrijpen flink zou kunnen worden opgevoerd en ze begonnen massaal zilver op te kopen, in de periode 1973 tot eind 1979 zo’n 6.000 ton zilver. Dit stond toen voor zowat 46% van de beschikbare wereldvoorraad zilver.
Als rechtstreeks gevolg van deze massale koopactie steeg de zilverprijs van 1,95$ per ounce in 1973 tot 50$ begin 1980. Dit leidde algauw tot een onvervalste wereldwijde zilvercrisis met als gevolg dat ook anderen op grote schaal zilver begonnen te kopen. Uiteindelijk belandde de prijs maart 1980 op 54$ per ounce.

Meer zilver

De zilvermijn begonnen toen veel meer zilver te produceren in de overtuiging dat ze dit extra aanbod wel aan speculanten zouden verkocht krijgen. De media sprongen er eveneens bovenop en ook veel particulieren begonnen hun kluizen te plunderen op zoek naar het zo winstgevende zilver.
Veel zilverwerk werd omgesmolten en aangeboden. Daaronder zat veel zilveren bestek dat al lang niet meer uit de lade was geweest, maar plotseling weer waarde had.

Zilvermarkt stuikte ineen

Maar zoals dat vaak met speculatie gaat klapte de hele zilvermarkt ineens in elkaar. Op 27 maart 1980 was het sprookje plotseling voorbij. De prijs zakte naar 10,8 $ per ounce met als gevolg dat de nochtans schatrijke gebroeders Hunt failliet gingen. We kunnen dit een klassiek voorbeeld van een zogenaamde varkenscyclus noemen, met als extra pigment dat de gebroeders Hunts nog probeerden de zaak naar hun hand te zetten. Ze werden dan ook bovenop hun faillissement nog eens veroordeeld voor samenzwering met als doel de markt te manipuleren.

Kan niet meer

Uit deze crash leerde sector heel wat. De Hunts hadden een groot deel van de zilvermarkt in bezit. Een dergelijk aandeel is nu verboden. Momenteel stijgt de zilverprijs sinds 2004 behoorlijk in waarde gemeten. Steeds meer partijen proberen een graantje mee te pikken. Er is zelfs opnieuw een tendens om meer vraag naar zilver te creëren om zo de prijs verder op te drijven. Eenvoudige beleggingvehikels als turbo’s maken dat met relatief weinig geld ook mogelijk.

Zilver wordt dé markt voor de volgende 50 jaar

Door Ronald Hendrickx | 23/05/2012 | 12

De CEO van Hecla Mining, Phil Baker, ziet veel opportuniteiten in de zilversector de volgende 50 jaar. Hecla Mining bestaat al 120 jaar en heeft al verschillende fases in de zilvercultuur overleeft. Baker vergelijkt de zilvermarkt van nu met die van 100 jaar geleden. Ook toen stond zilver vlak voor een industriële revolutie met de fotografie die zich ontwikkelde.
Sinds 2000 wordt zilver meer en meer gebruikt voor industriële toepassingen, van pleisters tot iPads. Phil Baker ziet dagelijks nieuwe producten opduiken die zilver gebruiken. De zilversector kan de vraag niet bijhouden. De helft van de vraag naar zilver wordt gebruikt in de industrie. En juist deze industriële toepassingen staan aan het begin van een sterke stijging.
Baker gebruikt Zuid-Korea als voorbeeld. 20 jaar geleden werd daar 0,05 ounce zilver geconsumeerd per inwoner, vandaag is dit gestegen tot 0,5 ounce of 10 keer meer. Hij verwacht in China een zelfde evolutie.
Door de lage zilverprijs tussen 1980 en 2000 zijn de investeringen in de zilvermijnen achter gebleven waardoor er momenteel een tekort is aan productiecapaciteit om de stijgende vraag bij te benen.

Bron: www.beurs.com

Werken mee aan deze website:
Maarten Verheyen is eigenaar van Mr. Market bvba, een uitgeverij gespecialiseerd in financiële publicaties.
Maarten publiceert ook een gratis nieuwsbrief die wekelijks verstuurd wordt naar 150.000 beleggers. Hij waarschuwde zijn lezers meer dan één jaar op voorhand voor een totale ineenstorting van de banksector en de onvermijdbare gevolgen voor de economie.
Nico Pantelis is een gediplomeerd beleggingsadviseur. Voor de opstart van Slim Beleggen was hij werkzaam als ‘Energy Consultant’ bij NUS Consulting. Hierop volgend werkte hij als ‘Financieel Analist’ en ‘Redacteur’ voor Inside Beleggen en Cash/Trends. Ten slotte was hij actief als ‘Commodity Specialist’ en ‘Markets Analyst’ bij KBC Bolero, en tevens ‘Equity Analyst’ bij KBC Securities. Slim Beleggen publiceert momenteel 3 rapporten: het Goud & Zilver Rapport, het Grondstoffen Rapport en het Groeimarkten Rapport. Daarnaast publiceert Slim Beleggen een Gratis Nieuwsbrief.
Voor meer info: www.slimbeleggen.net Twitter: @SlimBeleggen
Marc De Mesel heeft in 2000 zijn portefeuille aan een grootbank toevertrouwd. 2 jaar later was er 25% van zijn ‘neutrale’ portefeuille verdampt in de dotcom crash. Na een teleurstellend jaar in 2006 beheert hij vanaf 2007 zijn portefeuille zelf. In het catastrofale 2008 jaar waarin Belgen en Nederlanders gemiddeld weer zo’n -30% verlies hadden heeft hij het er met weinig kleerscheuren vanaf gebracht. Op www.marcdemesel.be kunt u volgen wat hij doet met zijn portefeuille, waarom, en wat de resultaten zijn.
Tuur Demeester was in 2006 mede-oprichter van De Kampanje, School voor Persoonlijk Ondernemerschap en in 2007 richtte hij mee het Murray Rothbard Instituut op. Hij vertaalde de boeken “Wat Heeft de Overheid met Ons Geld Gedaan?” (M.R. Rothbard) en “Geld, Krediet, en Crisis” (Jesùs Huerta de Soto, te verschijnen)..

De werking van colloïdaal zilver

. Helpt colloïdaal zilver echt, of maken we het ons maar wijs? We zoeken het graag even voor u uit.

Zilverdeeltjes

Colloïdaal zilver is een vloeibare oplossing van submicroscopische zilverdeeltjes die in puur water onder spanning gehouden worden. Het lijkt dus in niets op het vaste zilver dat we kennen uit juwelen of de industrie.
Het is een gekend en natuurlijk antibioticum dat ziektes kan bestrijden die worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Het kan remediërend werken tegen griep, verkoudheden en diverse infecties.
We namen de proef op de som en probeerden het uit. Het is van belang dat je juiste hoeveelheid aangegeven op het flesje neemt, niet verder verdund met water want dan werkt het niet.
Teveel nemen is ook niet goed, want dan verstoor je de natuurlijke balans van je lichaam.

Is colloïdaal zilver een placebo?

In feite smaakt colloïdaal zilver niet echt slecht of goed, dus dat is zeker geen beletsel om het te nemen. Bij de juiste dosis kan het ook geen schade aanrichten, dus het is het proveren waard.
Dat dacht ik ook, vandaar dat ik een dosis nam. Resultaat? Korte tijd later voelde ik me alweer heel wat beter en was de druk uit mijn neus weg. Mijn benen voelden ook niet meer zo slap aan.
Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat colloïdaal zilver gewoon een placebo is. Ik durf me daar niet over uitspreken, ik heb het gewoon genomen zonder voor of tegen te zijn, zonder een mening te hebben. Ik kan alleen maar objectief vaststellen dat ik me een stuk beter voel.

Zilver in mineraalvorm

Dit is allerminst geen oproep om zelf zilver zonder begeleiding te gaan eten, en zeker niet in pure vorm. Zilver krijgen we trouwens zonder dat we het weten al, net als andere mineralen, rechtstreeks binnen via ons voedsel. Het komt rechtstreeks voor in de organische bodem, die rijk is aan levende organismen.
Zilver is in mineraalvorm beschikbaar om door planten geassimileerd te worden, en komt via deze omweg op natuurlijke wijze in ons lichaam terecht. Je hoeft er zeker niet mee te overdreven, want té is altijd teveel.

Aanvulling

Colloïdaal zilver kan ook bij wijze van aanvulling via oog- en oordruppels worden toegediend. Het kan geïnhaleerd worden, maar eveneens direct toegepast bij de behandeling van snij- en schaafwonden, op open wonden, bij wratten, eczeem, in water om de stoelgang te bevorderen en eveneens bij de behandeling van dieren.

Geneeskrachtig

Zilver kent ook heel wat medische toepassingen. De Ayurvedische geneeskunde was al overtuigd van het belang van zilver voor onze gezondheid
Ook de Chinese dokters gebruikten zilver al bij de behandeling van onder meer brandwonden, ontstekingen en infecties, slaapwandelen, voortplantingsproblemen, koorts, de bloedcirculatie enzovoort, dit onder de vorm van zilverionen, zilverzouten en zilvermengsels.
Uitgebreid onderzoek naar de genezende eigenschappen van zilver bracht aan het licht dat de zilverionen een versnelde groei van de botten tot stand brengen. Experimenten brachten ook aan het lucht dat zilver werkzaam is tegen heel wat bacteriën zonder bijwerking of beschadiging van lichaamscellen. Ook blijkt zilver de groei van beschadigde weefsels te bevorderen.

De zilvermijnen van Katanga

Afrika is een ongekend wingewest voor het ontginnen van edele metalen zials zilver en goud. Zo onder meer in Katanga, bron van zilver leren we in de scriptie van Pieter De Coster.

De eerste Europese belangstelling voor Katanga kwam er aan het einde van de achttiende eeuw onder Portugese impuls. De Portugese bezittingen in Afrika waren op dat moment niet onaanzienlijk. Ze besloegen de Azoren, Madeira en Cabo Verde, enkele steunpunten langs de rivieren Cacheu en Geba en eilanden als Sao Tomé, Principe, Fernando Po, Ano Bom en Ajudà in het gebied van de Golf van Guinea. De voornaamste Portugese bezittingen in Afrika waren echter Angola en Mozambique
Angola was in de zeventiende eeuw uitgegroeid tot het centrum van de Portugese slavenhandel, nadat de concurrentie van andere Europese naties in de golf van Guinea, het oorspronkelijke recruteringsgebied voor Afrikaanse slaven, Portugal genoopt had om elders slaven te halen. In 1559 werd daarom een Portugese delegatie naar de binnenlanden van Angola gezonden, geleid door Paolo Dias de Novais en enkele jezuïeten. Na enkele jaren keerden ze terug. Een enthousiaste de Novais beweerde dat men van Angola een tweede Brazilië kon maken. Vooral de slavenhandel en de vermoede zilvermijnen in de binnenlanden boden gunstige economische perspektieven.
Maar dit bleek te hoog gegrepen. Alle elementen die van de Portugese kolonie in Brazilië een succes gemaakt hadden – zilvermijnen, een vruchtbare bodem, geringe weerstand van de lokale bevolking tegen de kolonisator – ontbraken totaal in Angola. Het klimaat was er voor de blanken moordend en bovendien kon de landbouw er zich niet ontwikkelen, omdat alle potentiële arbeidskrachten als slaven over de oceaan verscheept werden. Zo werd Angola, paradoxaal genoeg, de hoeksteen van het Portugese imperium: zonder de slaven die Angola overvloedig leverde zou de Braziliaanse mijn- en plantage-economie in elkaar storten. Territoriaal gezien stelde de kolonie, evenals de meeste andere Portugese kolonies, niet zoveel voor. Rond 1830 was de kolonie Angola in wezen niets meer dan een kuststrook die maximaal tachtig mijl breed was.
Mozambique, aan de oostkust van Afrika gelegen, was al sinds de allereerste Europese reizen naar Azië een bevoorradingshalte geweest. Zoals Angola in administratief en economisch opzicht een aanhangsel van Brazilië zou blijven, zo zou Mozambique een verlengstuk van het Portugese imperium in Azië blijven. Het zou een sluimerend bestaan kennen. Enkel in de tweede helft van de achttiende eeuw zou er enige economische heropleving komen.
Op het einde van de achttiende eeuw waren de hoogdagen van het Portugese imperium echter al lang voorbij. Het Portugese handelsimperium in Azië was bijna volledig verdwenen onder Franse, Engelse en Hollandse druk en hierdoor had ook Mozambique aan belang ingeboet.
Op de westkust was de situatie ook niet echt rooskleurig. Angola bleef slaven leveren, hoewel ze steeds verder uit het binnenland moesten gehaald worden. Onder invloed van het Verlichtingsdenken ontstond er stilaan een groeiende weerstand tegen alle vormen van slavernij. Engeland speelde hier handig op in, omdat het wist dat de plantage- en mijneconomie van zijn aartsvijanden Spanje en Frankrijk stond of viel met de aanvoer van ‘het zwarte ivoor’. Op het Congres van Wenen, na Napoleons nederlaag, zouden de Engelsen voor het eerst een ernstige rem zetten op de slavenhandel.
Zo was het einde van de achttiende eeuw ook voor de Europese koloniale systemen een keerpunt. De rol van het oude handelskapitalisme was stilaan uitgespeeld. Europa werd een industriële maatschappij, wat ook in buiten-Europese gebieden zijn invloed liet gelden. De eerste contouren van de age of empire werden zichtbaar; een tijdperk waarin Groot-Brittanië een hoofdrol zou spelen.
De groeiende koloniale macht van Engeland liet zich al vlug gelden. In 1795 ontruimden de Hollanders Kaapstad. Het was een symbolische afspiegeling van de veranderende machtsposities in de overzeese gebieden: een oude koloniale macht, Holland, moest letterlijk en figuurlijk plaats ruimen voor een opkomende wereldmacht.
Dat er een nieuwe wind woei, was nog niet iedereen duidelijk. Zeker niet in Portugal, een land dat niet echt een toonbeeld van modern en rationeel staatsbeleid. Maar ook hier waren er mensen die inzagen dat een oude wereld aan het verdwijnen was en de contouren van een nieuwe wereld langzaam gevormd werden.
Een van die mensen was José Maria de Lacerda e Almeida. Lacerda werd in Sao Paolo geboren in 1753; zijn exacte geboortedatum kennen we niet.. Als jongeman trok hij in 1770 naar Portugal, waar hij in Coïmbra wiskunde studeerde. In 1778 werd hij lid van Cartografische Dienst. Twee jaar later werd hij naar Brazilië gestuurd in het kader van een expeditie die tot doel had de oostgrenzen van Brazilië nauwkeurig af te bakenen. In 1784 volgde een nieuwe, gelijkaardige opdracht, waarbij hij de grenzen tussen de Spaanse en Portugese bezittingen in Zuid-Amerika moest helpen bepalen. In 1788 verbleef hij in Paraguay, later trok hij nog naar Peru en Bolivië.

Uit de scriptie De eerste Europese ontdekkingsreizen in Katanga 1797-1897 ( Pieter De Coster)

Econoom François Paepen raadt aan te beleggen in zilver

Econoom François Paepen raadt in een bijdrage in Het Nieuwsblad aan te beleggen in zilver, en niet in goud. Een opmerkelijke conclusie van een man die de beurs net heeft geruild voor het onderwijs amar uiteraard de materie blijft volgen.

Wetenswaardigheden over zilver

Tot diep in de 19e eeuw waren munten van zilver en goud de belangrijkste betaalmiddelen van de mensheid.
Zilver komt ook (meestal in kleine hoeveelheden) voor in ertsen of mineralen waaruit goud, lood, koper en zink wor¬den gewonnen.
In gedegen toestand wordt zilver gevonden in Duitsland, de Verenig¬de Staten van Amerika, Italië en Bolivia.

Wingebieden

De belangrijkste wingebieden voor zilverertsen liggen in Mexico, Peru, Rusland (Aziati¬sche deel), de Verenigde Staten van Ame¬ri¬ka, Canada (Ontari¬o), Australië, Chili, Ja¬pan, Chi¬na, de Filippijnen en Zuid-Afrika. Ook in Europa wordt op veel plaatsen zilver gewonnen, o.a. in Polen, Spanje, Zwe¬den, het voormalige Joegoslavië, Grieken¬land, Roemenië, Duitsland, Tsjechië en Italië (Sardinië), al neemt het belang daarvan sterk af ten voordele van de winning als bijproduct bij de bereiding van lood, koper en zink.

Al bekend bij de farao’s

Zilver was, omdat het in gedegen toe¬stand voor¬kwam, reeds ca. 3000 jaar v. Chr. be¬kend, onder meer in Egypte en in het gebied langs de rivier de Eufraat. Later werd veel zilver gewonnen in de Spaanse zilver-mijnen, in Klein-Azië en Griekenland. In de vroe¬ge Middeleeuwen begon de zilver¬winning in Mid¬den-Europa (o.a. Duitsland, Oostenrijk, Hongarije). Na 1500 werd veel zilver ingevoerd vanuit Midden- en Zuid-Ameri¬ka. De trans¬por¬ten van zilver en goud uit dit gebied waren een aan¬trek¬kelijke prooi voor zeerovers (denk aan de verove¬ring van de zilvervloot door Piet Hein).

Zilver als reflector

Zilver is de beste reflector voor licht en is tevens redelijk corrosiebestendig. Voor het maken van goede spiegels wordt een laagje zuiver zilver aangebracht op een glas¬plaat. Dit kan door het neerslaan van zilver uit een (complexe) zilverzout¬oplos¬sing, door het toe¬voe¬gen van een reduc¬tiemid¬del of door verwarming en door opdampen in vacuüm.

Hoeveel weegt een gouden, zilveren en bronzen medaille van de Olympische Spelen

Je ooit afgevraagd hoeveel een bronzen medaille van de Olympische Spelen weegt? Misschien niet, maar dat doe je nu dus wel. We lazen het juiste antwoord vandaag in de Jommekeskrant. Daar was zeilster Evi Van Acker te zien met de medaille die ze in Londen won.

We leren onder meer uit de Jommekeskrant dat Evi een paar knuffels heeft die ze altijd bij heeft en dat haar medaille zowat 462 gr weegt. Behoorlijk zwaar dus en niet om zomaar elke dag rond de nek te dragen.
Ook een gouden medaille en de zilveren wegen ongeveer evenveel.
Volgens de regels van het Olympisch Comité moet een gouden medaille ten minste 6 gram goud bevatten. In Londen wordt hier aan voldaan met 1,5% goud, zilver neemt 92,5% voor zijn rekening terwijl koper het laatste gedeelte van de gouden medaille vult.

Evi Van Acker
Persoonlijke informatie
Volledige naam Evi Van Acker
Geboortedatum 23 september 1985

Geboorteplaats Gent

Lengte 1,71 m
Gewicht 66 kg
Sportieve informatie
Discipline zeilen

Trainer / Coach Wil van Bladel
Eerste titel EK Optimist 1998

Olympische Spelen 2008: 8e
2012:

Evi Van Acker (Gent, 23 september 1985) is een Belgisch zeilster.

Biografie
Ze begon op zesjarige leeftijd in de Optimistklasse en werd al in 1998 Europees kampioene. Twee jaar later stapte ze over naar de Europe, de toenmalige olympische klasse voor vrouwen. Ze werd 17e op het WK in 2003, plaatste daarmee België als land voor de Olympische Spelen van Athene, maar mocht zelf niet deelnemen. Na de middelbare school verhuisde ze naar Amsterdam om er in 2006 af te studeren als bachelor in de Chemie. Ondertussen was ze overgestapt naar de Laser radiaal-klasse, werd ze tweemaal Europees kampioene in 2006 en 2007 en plaatste ze zich voor de Olympische Spelen in Peking, waar ze 8e werd.
Na Peking besloot ze sport en studie verder te combineren. Sinds 2009 woont ze terug in Gent en studeert ze daar voor een master in de bio-ingenieurswetenschappen. In 2011 werd ze opnieuw Europees kampioene, pakte ze zilver op het Olympisch Test Event in Weymouth en werd ze tweede in de World Cup Series. Sinds 2011 staat ze ook eerste op de wereldranglijst. Zelf was ze in 2011 al geplaatst voor de Olympische Spelen in Londen in 2012, maar ze moest wel nog in december 2011 het land plaatsen op de Wereldkampioenschappen zeilen 2011 in Fremantle bij het Australische Perth. Tijdens het WK moest ze enkel Marit Bouwmeester voor haar dulden en behaalde ze zilver.
Het zeilen op de Olympische Zomerspelen 2012 werd beslecht op de Weymouth and Portland National Sailing Academy. Evi Van Acker won de bronzen medaille in de Laser radiaal-klasse en moest de Chinese Xu Lijia en Marit Bouwmeester voor zich laten.